Onze school

Visie

De Eekhoorn geeft primair- en voortgezet onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden. Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland te waarborgen evalueren wij de leerprestaties systematisch. De Eekhoorn is een officiële NTC instelling.

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse Taal en Cultuur bij Nederlandse en Vlaamse kinderen die in en rond The Woodlands wonen, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Om de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

De school kent een aantal uitgangspunten, die belangrijk zijn voor haar identiteit:

• eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing

• gelijkwaardigheid van alle leerlingen

• geen discriminatie of uiting van racisme

NTC de Eekhoorn streeft naar een vriendelijke leeromgeving en open omgang met de leerlingen, waarin respect tussen leerlingen, leerkrachten, bestuur en ouders centraal staat.

eekhoornwitklein

Advertenties