Een nieuw schooljaar met nieuw materiaal!

We hebben alweer een geweldige eerste maand gedraaid met dit jaar nieuw materiaal voor groep 3!

De groepsindeling is dit jaar als volgt:

maandag:

groep1+2 bij juf Anne-Marie

groep 5: welkom bij ons team juf Janine!

dinsdag:

groep 4: bij juf Anne-Marie

groep 6+8 bij juf Maartje

donderdag:

groep 3 bij juf Anne-Marie
VO bij juf Maartje

Groep 1/2
P9150551

NTC+-+133

P9220008

P9220007

We werken al spelend en lerend toe naar het vergroten van de woordenschat en het voorbereidend lezen. Vanaf dit jaar gebruiken we hiervoor ook de methode: Zo leren kinderen lezen en spellen naast de Leessleutel en de Schatkist. We werken rond thema’s. Meer informatie vind u in de schoolgids.

P9150556

P9080527

P9150560

Groep 3

Het nieuwe materiaal van ‘Lijn 3’ werkt geweldig goed met dit groepje kinderen dat al reuze goed kan lezen. Dankzij onze enthousiaste bestuursleden hebben we alle toeters en bellen kunnen aanschaffen die bij deze methode horen.
P9250029

NTC+-+4

NTC+-+6

NTC+-+12

NTC+-+7

P9090543

Groep 4 t/m 8 werken met Taal op Maat. We zijn allemaal super tevreden over deze methode!

P9090546

NTC+-+17

NTC+-+16

NTC+-+22

P9230015

Voor eerdere blogberichten zie http://ntceekhoorn.blogspot.com/