Verkeersdag

Na een gezamenlijke opening van deze Verkeerszaterdag gingen de kleuters vrijwel direct aan de slag om een aantal verkeersborden te maken die later die dag gebruikt werden in een quiz.

Er werd duidelijk dat er veel verschillende manieren zijn om naar school te komen en weer thuis: lopen, fietsen, auto en schoolbus. Met al die verschillende verkeersdeelnemers moeten er goede afspraken gemaakt worden waar iedereen zich aan moet houden.

Na de pauze hebben we in de klas onderdelen van een fiets bekeken en benoemd. Toen naar buiten om met behulp van een checklist te kijken of de eigen fiets ook al die onderdelen had (denk aan stuur, bel, zadel, spaken, velg, vork, slot, licht etc)

Tussendoor hebben we ‘De wielen van de bus zijn rond’ gezongen en het ‘BOEM’ boek gelezen. Een prentenboek over een hilarische kettingbotsing die ontstaat omdat de chauffeurs met hele andere dingen bezig zijn dan met autorijden. De kleuters weten vast nog wel een voorbeeld te noemen!

De middag werd afgesloten met een quiz waarbij de kleuters hun verkeersborden omhoog mochten houden en de oudere groepen en ouders hun kennis konden laten zien šŸ˜‰

Eva, dank voor je hulp!

juf Caren

 

Na de opening heeft groep 3 eerst digitale praatplaten van school op seef gedaan. We luisterden verhalen en maakten/ bespraken opdrachten. Waar kun je bijv het beste staan, als je wilt oversteken en wat betekenen verkeersborden rond met een rode rand, driehoek met een rode rand, rond en blauw, rond en vierkant. Aansluitend daarop keken we naar kijk links, kijk rechts en nog een keer van Bassie en Adriaan. Bassie wist links en rechts elke keer weer door elkaar te halen. Heel lollig vond groep 3!
Na de pauze maakten we een werkboekje over de verkeersborden en werden alle onderdelen van de fiets benoemd. Mark (in het gips) las alle onderdelen buiten voor. De anderen keken of het op hun fiets zat. Er bleek toch wel het een en ander te missen, maar gelukkig voor iedereen zat er wel een band, stuur en zadel op hun fiets. Wel zo handig vond groep 3!
Als afsluiting in de klas hielden we een bingo met allemaal verkeersborden, tekens en regels.

Juf Janine

 

Groep 4-7 Ā hebben vandaag een geweldige verkeersmiddag afgesloten waarin we hebben geleerd hoe we ons moeten gedragen als fietsers en als voetgangers in het verkeer.
Ook leerden we aan welke eisen onze fiets moet voldoen en wat bepaalde verkeersborden precies betekenen (onder te verdelen in gebods, verbods, aanwijzings, waarschuwings- of voorrangsborden). De kinderen van groep vier en vijf hebben hierbij gespeeld met een kwartetspel.
Heel veel dank aan Annelies, zonder wiens hulp het nooit wat geworden was. Jammer dat er maar weinig leerlingen aanwezig waren (8 en later 9 van de 15)

In groep zes en zeven hebben we naast het keuren van onze fietsen en het leren van de verkeersborden ook opgezocht wanneer de treinen rijden in Nederland en hoe je dat het beste kan opzoeken. Voor diegene die deze zomer naar Nederland gaan, de kinderen weten precies een treinreis uit te stippelenā€¦. Daarnaast hebben we in een atlas opgezocht hoe de provincies van Nederland heten en waar de grote snelwegen lopen. Als laatste hebben we zelf een verkeersbord ontworpen.

De dag werd afgesloten met een leuke quiz van groep1/2 Ā over de verkeersborden die we deze middag geleerd hebben.

Ook veel dank aan Suzanne en Gerjola voor de hulp!

Juf Eliane en juf Manon