aansluiting NOB/inspectie

De Stichting NOB fungeert als schakel tussen het Ministerie van OCW in Nederland en de buitenlandse dagscholen en NTC-instellingen. Haar hoofdtaak is het geven van advies op onderwijskundig gebied. Via Stichting NOB blijft de Eekhoorn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Nederlandse onderwijs. Sinds het onstaan van de Eekhoorn (2005) is er jaarlijks een financiele subsidie ontvangen door de school. Deze subsidie was afkomstig van het Ministerie van OCW, maar werd uitgegeven via het NOB. Per 1 januari 2014 is deze subsidie stopgezet. De Eekhoorn zal daarom dit jaar geen nieuwe subsidieaanvraag indienen. Wel is er inmiddels een ‘overgangsregeling’ van kracht, waarbij het bedrag aan subsidie dat wij als school kregen in het jaar 2012-2013 (gebaseerd op 25 leerlingen) over drie jaar zal worden verdeeld. Ondanks de uiteindelijke stopzetting van de subsidie blijven wij wel voldoen aan onze verplichting om één keer per jaar het financiële overzicht en de schoolgids ter goedkeuring naar de NOB en de Onderwijsinspectie te zenden, alsmede de verplichting een schoolplan, dat een periode van vijf jaar beslaat, in te dienen. Dit om ook zónder Nederlandse subsidie een geaccrediteerde NTC school te blijven.

eekhoornwitklein

Advertenties