bibliotheek

De Eekhoorn Bieb

De bibliotheekcommissie verzorgt de uitleen van de Nederlandse leesboeken. Voor vragen over assistentie in de bibliotheek en het uitlenen van boeken kunt u terecht bij Ariette DeVault en Tine De Schutter.

Lokaal Uitlenen

De bibliotheek van de Eekhoorn staat in het eerste leslokaal (lokaal van groep 3B). Dat lokaal is tussen 3.30 en 4.00 uur ‘s middags (op maandag) in principe altijd open om boeken te lenen en terug te brengen.
Bovendien kun je tijdens de cultuurdagen op zaterdag ook boeken lenen en/of terugbrengen.

Lezen en voorgelezen worden vergroten de woordenschat enorm, aangezien
spreektaal toch anders is dan geschreven taal. Onze bibliotheek bevat veel
verschillende soorten boeken en series voor alle niveaus:

V= Voorleesboeken
S= stripboeken
A= boekjes voor beginnende lezers (groep 3-4)
B en C= boeken voor gevorderde lezers (groep 5-8)

LA boeken zijn in principe alleen via de leerkrachten of via Ariette/Tine te lenen omdat ze een
opeenvolgende moeilijkheidsgraad hebben en dus als serie gelezen dienen te worden
door kinderen in groep 2 of 3.

Uitlenen: Zorg alsjeblieft dat je de boeken goed uitschrijft! Alle letters en cijfers, de titel en je
naam opschrijven in de rode map die in de grote kast staat, anders kunnen we ze minder
makkelijk terugvinden en kost het ons meer tijd.

Inleveren: Inleveren van boeken graag in de oranje bak in dezelfde kast en de inleverdatum weer in het uitleenboek zetten.

Uitleenregels: Maximaal 3 boeken tegelijk uitgeschreven per persoon. Elk boek maximaal een maand lenen. Vergeet niet dat de meeste scholen het lezen van Nederlandse boeken mee laten tellen voor het aantal verplichte minuten per dag. Sommigen mogen de Nederlandse boeken zelfs meenemen naar school en ze in de klas lezen als ze klaar zijn met hun werk. Check dit even met de betreffende Amerikaanse leerkracht!

E-boeken lezen? Via de openbare bibliotheek in Amsterdam!

Stichting NOB en stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het mogelijk is voor kinderen bij de Nederlandse scholen in het buitenland om gratis een digitaal jeugdlidmaatschap aan te vragen bij de OBA. Nieuwe aanmeldingen kunnen rechtstreeks aan de OBA worden gestuurd naar ebooks@oba.nl. Zet in het onderwerp: ebook account via NOB (zodat OBA weet dat het om een kind in het buitenland gaat).

In de mail moeten de volgende gegevens worden vermeld: voor- en achternaam kind, geboortedatum, een uniek e-mailadres (mag van ouder, zolang ieder kind maar een eigen e-mailadres heeft ), en de naam van de school.

Welke keuze jullie ook maken, wij wensen jullie veel leesplezier!