cultureel onderwijs

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele thema dagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag.
De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen en maken deel uit van het curriculum van NTC de Eekhoorn. Kijk voor verslagen op onze blog.
eekhoornwitklein

 

Advertenties