doelgroep

Door het NOB worden de kinderen op NTC scholen in drie categorieën ingedeeld:

NTC richting 1

het niveau van de Nederlandse taal is vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT1 niveau, is erop gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

NTC richting 2

een zo hoog mogelijk  niveau van de Nederlandse taal bereiken, waarbij de leerlingen een achterstand mogen hebben tot maximaal 2 jaar t.o.v. leeftijdsgenoten in het Nederlandstalig dagonderwijs. Het onderwijs voor leerlingen die de les volgen op NT2 niveau, is er niet op gericht om in het Nederlandstalige onderwijs te kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland / België.

NTC richting 3

Het aanleren van de Nederlandse taal als nieuwe taal.

NTC de Eekhoorn heeft in overleg met én op advies van het NOB besloten alleen les te geven op richting 1 en 2 niveau.

Aannamebeleid en toelatingsprocedure

  • Kinderen dienen 4 jaar oud te zijn op 1 oktober van het schooljaar. De Eekhoorn biedt lessen aan van groep 1 tot en met groep 8 alsmede Voortgezet Onderwijs
  • Kinderen dienen in staat te zijn voldoende Nederlands te verstaan om de lessen te kunnen volgen. Dit zal, bij twijfel, worden getoetst
  • Indien het begrip van de Nederlandse taal (nog) niet voldoende is om de lessen te volgen (richting 3 niveau) dan dient, in overleg met de ouders, door middel van bijles het gewenste niveau te worden bereikt alvorens in te stromen in het reguliere NTC programma
  • Inschrijving dient te geschieden voor een heel schooljaar.eekhoornwitklein
Advertenties