schema themadagen

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele themadagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur en zijn verplicht voor onze leerlingen in het basisonderwijs.

De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen en maken deel uit van het curriculum van NTC de Eekhoorn.

JAARPLANNING THEMADAGEN 2017-18 NTC de Eekhoorn

9 september 2017 – Lustrum Feest – wij bestaan 10 jaar!

14 oktober 2017 – Kinderboekenweek

11 november 2017 – Presentaties Nederlandse / Vlaamse Helden

20 januari 2018 – CITO toetsen

3 maart 2018 – Thema volgt nog

14 april 2018 – Koningsdag

19 mei 2018 – Afsluiting schooljaar

Advertenties