schema themadagen

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele themadagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur en zijn verplicht voor onze leerlingen in het basisonderwijs.

De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen en maken deel uit van het curriculum van NTC de Eekhoorn.

JAARPLANNING THEMADAGEN 2018-19 NTC de Eekhoorn

oktober 2018 – Kinderboekenweek

november 2018 – Presentaties

januari 2019 – CITO toetsen

maart 2019 – Thema volgt nog

april 2019 – Koningsdag

mei 2019 – Afsluiting schooljaar

 

 

 

Advertenties