schema themadagen

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele themadagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur en zijn verplicht voor onze leerlingen in het basisonderwijs.

De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen en maken deel uit van het curriculum van NTC de Eekhoorn.

Jaarplanning themadagen 2020-2021

oktober 2020 – Kinderboekenweek – “Geschiedenis”

november 2020 –

februari 2021 – CITO toetsen

maart 2021 –

april 2021 – Koningsdag

mei 2021 – Afsluiting schooljaar


Daarnaast wordt in The Woodlands zelf door een sinterklaascommissie het Sinterklaasfeest georganiseerd.

De Eekhoorn in Pictures – Kinderboekenweek 2018


eekhoornwitklein