schema themadagen

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar Culturele themadagen. Deze vinden 1 keer per maand plaats op zaterdagmiddag van 13:00 uur tot 16:00 uur en zijn verplicht voor onze leerlingen in het basisonderwijs.

De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen en maken deel uit van het curriculum van NTC de Eekhoorn.

JAARPLANNING THEMADAGEN 2016-2017 NTC de Eekhoorn

24 september 2016 – Kenningsmakingsmiddag

8 oktober 2016 – Kinderboekenweek

5 november 2016 – Presentaties kastelen / forten

10 december 2016 – Schaatsen

21 januari 2017 – CITO toetsen

25 februari 2017 – Lekkernijen

22 april 2017 – Koningsdag

27 mei 2017 – Afsluiting – datum onder voorbehoud!

Advertenties