visie

Waarom Nederlands onderwijs in het buitenland?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor Nederlands onderwijs, zelfs als u van plan bent nooit terug te keren naar Nederland of Vlaanderen.

Nederlands onderwijs in het buitenland biedt kinderen een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij terugkeer en houvast bij de ontwikkeling van hun wereldburgerschap vanuit hun Nederlandse of Vlaamse wortels.

De Eekhoorn gelooft in de meerwaarde van het leren van je moedertaal en biedt lessen aan voor het primaire onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die in en rond The Woodlands wonen. Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland.

Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen, richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden. Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland te waarborgen evalueren wij de leerprestaties systematisch. De Eekhoorn is een officiële NTC instelling.

Cultuuronderwijs: ‘Het belang van identiteit’

Hoewel taal van zichzelf een cultuurdrager is, draagt ook het cultuuronderwijs bij aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen in het wereldwijd Nederlands onderwijs. Door leerlingen niet alleen hun moedertaal, maar ook de cultuur van hun vaderland mee te geven fungeren zij in hun verdere leven als ambassadeur van hun thuisland Nederland of Vlaanderen en verloopt een eventuele terugkeer soepeler. Bij de Eekhoorn maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

In het kader van het cultuuronderwijs organiseert NTC de Eekhoorn tijdens het schooljaar 6 culturele thema dagen.

Onze uitgangspunten

De Eekhoorn kent verder een aantal uitgangspunten, die belangrijk zijn voor haar identiteit:

• eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing;

• gelijkwaardigheid van alle leerlingen;

• geen discriminatie of uiting van racisme.

NTC de Eekhoorn streeft naar een vriendelijke leeromgeving en open omgang met de leerlingen, waarin respect tussen leerlingen, leerkrachten, bestuur en ouders centraal staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eekhoornwitklein